Nejčastější úseky dopravních nehod

Říkáte si, že nejnebezpečnější silnice je bezpochyby dálnice D1? Není to tak docela pravda. Kralují silnice první třídy ve Středočeském kraji a hlavně takové, které svou zdánlivou přehledností svádějí k rychlé jízdě a předjíždění.

Většina nehod se stává ve dne na suché vozovce a většina řidičů je naprosto střízlivá. Častým faktorem těch nejvážnějších nehod jsou také nevhodně umístěné pevné překážky a nevyhovující stav svodidel.

Z mapy nebezpečných silnic v ČR, která znázorňuje data sebraná mezi lety 2008-2010, můžeme vyčíst spoustu neblahých trendů:

  • Paradoxně často proklínaná dálnice D1 se řadí ke komunikacím, u kterých je jen středně nízké riziko nehody, a obecně dálnice a rychlostní silnice vycházejí ze statistiky jako nejbezpečnější.
  • Jako nejnebezpečnější silnice v ČR vychází z infografiky komunikace I/67 na Ostravsku, kde při provozu 6600 aut denně došlo k 52 smrtelným a těžkým úrazům, a silnice I/2 lemující hranice Pardubického a Královéhradeckého kraje, kde zemřelo nebo se vážně zranilo 45 lidí při provozu 3900 aut denně.
  • Neoddychnete si ani za hranicemi, neboť podle rizikové mapy ostatních evropských zemí jsou 4/10 zmapovaných evropských silnic nepřijatelně vysoce rizikové.

Jedinou dobrou zprávou je fakt, že počet usmrcených osob na českých silnicích každoročně klesá a v roce 2011 se toto číslo dostalo na historické minimum od roku 1990 se 707 zesnulými.

Myslete proto na pojištění svého vozidla.